Mobilkran – teoridel

Denna teoretiska kurs Ingår i Kranförare Mobilkran men kan tas separat av arbets- och företagsledare som har behov av att bättre känna till förutsättningarna för mobilkranar på en arbetsplats.

Du som ska gå Kranförare Mobilkran blir automatiskt anmäld till denna kurs.

Kursens upplägg

Kurs är indelad i tio kursavsnitt som följer kursboken Mobilkranföraren. Lärobok i konsten att köra mobilkran. Kursavsnitten är i sin tur indelade i ett antal ämnen. Varje ämne har ett kort självrättande kunskapstest på mellan 7 och 14 frågor. Testen klaras lätt av om man läst kurslitteraturen.

Gå kursen