Prov i lyftdirigering

Material till prov

– Att provet är tidsbegränsat till 2 minuter.
– Att provet kan göras om max fem gånger.
– Att du behöver alla rätt för att få ut diplomet.

Provet är till för att verifiera dina kunskaper i lyftdirigering och är endast öppet för registrerade användare.

Undrar du över något, se vanliga frågor eller problemlösning i supportsektionen.