Signalering för stationära kranar

Progress:

Eftersom föraren i en stationär kran sitter långt bort och högt upp måste teckengivningen göras tydligt, tveklöst och med stora rörelser.

Hela kroppen måste användas. Att dutta med fingrarna som man kan göra till en mobilkranförare som sitter några meter bort, kan man inte göra till en tornkranförare som sitter kanske 40 meter upp i en mast fungerar inte, eftersom signalen inte kan uppfattas av kranföraren.

A och O vid signalering till stationär kran är tydlighet och stora rörelser.

Vid signalering för stationära kranar klarar man sig med färre tecken än för mobila kranar.

Ett typiskt mottagande av en last ser ut här

Du står på mark och ser att din last kommer emot dig. Du vet att du vill ha den på en speciell plats en bit bort.

  1. Sträck upp handen och håll den stilla som en hälsningen. Se mot kranföraren (här är jag).
  2. När lasten kommer, ta tag i eventuell styrlina och dirigera lasten med den lediga handen genom att peka med hela armen i den riktning du vill ha lasten.
  3. När lasten är nära visa tydligt HUR du vill att lasten ska placeras.
  4. Använd tecknen i modulen nedan.

Träna signalgivning