Krandagen 24 april och coronaviruset

2020-03-13:

Krandagen 24 april räknar vi med att kunna köra som planerat.

Vår inställning allmänt är att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut. Men eftersom det är enormt svårt att förutse virusspridningens utveckling och omfattning, finns det naturligtvis en risk att vi kan behöva ställa in med kort varsel, och hoppas på allas förståelse för detta. Därmed utgår vi givetvis också ifrån att alla tar ett personligt ansvar för att minimera eventuell smittspridning.