Krandagen 24 april flyttas preliminärt till hösten

2020-03-23:
Till följd av utvecklingen av Coronaviruset, covid-19 samt svenska myndigheters rekommendationer har styrelsen i Mobikranföreningen beslutat att inte genomföra Krandagen i Stockholm den 24 april 2020.

Vi värnar om alla deltagares hälsa och med hänsyn till de svenska myndigheternas rekommendationer bedömer vi att de risker som följer med ett genomförande av Krandagen är för höga. Ett mycket tråkigt beslut men vi hoppas på förståelse för detta. Information har skickats ut till alla medlemmar och partners per e-post.

Årsstämman kommer att hållas som planerat den 24 april kl 14.00, dock i form av en telefon- och videokonferens.

Nu blickar vi framåt och ett ​​​nytt datum för Krandagen planeras till hösten 2020. Tänk på att vi är en viktig samhällsbärande bransch med förhållandevis bra förutsättningar. Ställ upp för kunder och samverka som kloka kollegor, så går vi tillsammans stärkta ur detta.

Kontakta gärna föreningens kansli om du har några frågor.