Försäkringar en viktig branschfråga

Mobilkranföreningen startar ett nytt branschutskott om försäkringar, oberoende av försäkringsgivare. Avsikten är att samla mindre och större medlemmar för att välja inriktning på de inledande frågorna.

Styrelsen har beslutat att starta ett nytt försäkringsutskott med deltagare från medlemsföretag både inom och utanför grupplösningen genom Brim/Gallagher. Utskottet står fritt från försäkringsgivare, ska representera hela medlemskretsen och arbeta skadeförebyggande och med försäkringsfrågor i allmänhet.

Bakgrunden är bl.a. ett par försäkringsärenden som bedöms bli viktiga för kommande praxis vid bedömning av nya skadefall. Föreningen har därför lagt ett stort engagemang på dessa för att tydliggöra branschens förutsättningar.

Försäkringsnämnden i föreningens nuvarande mäklarupphandlade grupplösning fortsätter arbetet samtidigt som utskottet kommer att se över och utveckla villkoren tillsamman med aktuell mäklare, Brim/Gallagher samt försäkringsdistributören Svedea för ansvarsförsäkringen och Trygg-Hansa för fordonsförsäkringen. Minst en medlem bör delta både i försäkringsutskottet och i försäkringsnämnden.

Vill du påverka branschens möjligheter att teckna prisvärda försäkringar och påverka de frågor branschen ska arbeta med inom försäkringar, så hör du genast av dig till styrelsen eller kansliet.