Centerpartiet bjöd in till riksdagssamtal om trafikdispenser

Anders Åkesson (C), vice i Riksdagens trafikutskott bjöd idag in politiker och näringsliv till en dialog om effektivare dispenstransporter av mobilkranar och andra tunga fordon. För Mobilkranföreningen är det mycket positivt att flertalet riksdagspartier gemensamt engagerar sig i en av branschens viktigaste frågor. Centerpartiet har även lyft frågan via en kommittémotion vilket innebär att alla partiledamöter i trafikutskottet står bakom förslaget.

Följande medverkande vid seminariet – Politiker: Anders Åkesson, Martina Johansson och Esbjörn Wahlberg (C), Helena Gellerman (L), Tomas Morell (SD). Näringslivet: Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier och Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag. Mobilkranföreningen: Anette Pettersson, ordförande och Leena Haabma, kansliansvarig.