Inlägg av Linda Hintze

Omställningsstöd för företag

Regeringen kommer att föreslå ett omställningsstöd till företag som har tappat kraftigt i omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. För att kunna ansöka om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en omsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Omsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och […]

Rapport från årsstämman 2020

Mobilkranföreningens årsstämma hölls för första gången som en telefon- och videokonferens via Microsoft Teams den 24 april 2020. Bakom varsin skärm deltog 15 medlemmar.  På grund av de särskilda omständigheterna hölls stämman endast av expeditionskaraktär. Inga nya förslag hade inkommit och närmaste verksamhet i styrelse och utskott kommer fortsatt att ske genom Microsoft Teams. En ny […]

Hur påverkas du av Coronaviruset?

Vi arbetar just nu med att ta reda på mer information om hur medlems- och partnerföretagen i Mobilkranföreningen påverkas av Coronaviruset, covid-19 så att vi kan hjälpa och stötta så gott vi kan. Vi har tagit fram en enkät med syfte att fånga upp övergripande branschproblem. Enkäten har skickats till samtliga kontaktpersoner i medlemsföretagen per […]

Coronaviruset: tips och råd till dig som företagare

Mobilkranföreningen vill hjälpa våra medlemmar och partners så gott vi kan. Som stöd i följderna av coronavirusets spridning har vi samlat tips och råd till dig som företagare på vår hemsida. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på kansliet med problem eller möjligheter från din vardag. LÄS MER

Krandagen 24 april flyttas preliminärt till hösten

2020-03-23: Till följd av utvecklingen av Coronaviruset, covid-19 samt svenska myndigheters rekommendationer har styrelsen i Mobikranföreningen beslutat att inte genomföra Krandagen i Stockholm den 24 april 2020. Vi värnar om alla deltagares hälsa och med hänsyn till de svenska myndigheternas rekommendationer bedömer vi att de risker som följer med ett genomförande av Krandagen är för […]

Krandagen 24 april och coronaviruset

2020-03-13: Krandagen 24 april räknar vi med att kunna köra som planerat. Vår inställning allmänt är att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut. Men eftersom det är enormt svårt att förutse virusspridningens utveckling och omfattning, finns det naturligtvis en risk att vi kan behöva ställa in med kort varsel, och hoppas på allas förståelse […]

Mobilkranföreningens Nyhetsbrev 1/2020

Nu har vi äntligen skickat ut årets första nyhetsbrev till alla medlemmar och partners. Har du inte fått brevet på mail? Hämta och läs nyhetsbrevet i vårt arkiv. Här kan du även läsa och hämta gamla Nyhetsbrev från Mobilkranföreningen. Anmäl dig vårt Nyhetsbrev: Namn E-post Lämna följande fält tomt Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter