Inlägg av Helene

Utan mobilkranar stannar byggbranschen!


En solig tisdag i maj träffas Anders Åkesson (c) Trafikutskottet, Magnus Strömberg depåchef Kalmar och Sven Jinert på Jinert AB i Kalmar. Syftet med mötet är att nätverka, skapa goda relationer mellan politiken och våra medlemsföretag och en ökad förståelse för mobilkranbranschens samhällsnytta. Mobilkranbranschen är komplex, löne- och kapitalintensiv och i viss mån farlig (du […]

Mobilkranföreningen i Riksdagen 16 maj


Anders Åkesson (C), vice ordförande i riksdagens trafikutskott, bjöd in till ett möte för att diskutera mobilkranars framkomlighet i trafiken och hur tillstånds- och dispenssystemet för mobilkranar och andra dispenstransporter kan förbättras.

Byggkranar från förr


Du har väl inte missat att Mobilkranföreningen firar 50 årsjubileum den 10 maj? Och vad kan vara mer passande än tillbakablickar på hur en kran kunde se ut då och för ännu längre sedan? Ps. Vi har fått in många anmälningar vilket bådar för en riktigt trevlig tillställning! Om du av någon anledning har missat […]

Vad händer i Mobilkranföreningen?


Mobilkranföreningen åter i Riksdagen Som branschorganisation är Mobilkranföreningen mån om att våra medlemmar ska ha rimliga förutsättningar att uppfylla regelverk och förordningar. När det kommer till transport- och dispensfrågan är dagens system och regelverk dessvärre inte anpassade efter behovet av att kunna tillgodose kundbeställningar med kort varsel, vilket är ett vardagsscenario som våra medlemsföretag har […]

Mobilkranföreningen träffar Riksdagens trafikutskott


Mobilkranföreningen har sedan en tid diskussioner med Trafikverkets Transportdispensenhet om efterlevnaden av de generella dispenserna. Nyligen hade vi Lyftspecialister, tillsammans med åkare och maskinentreprenörer, ett möte med Trafikverket ansvariga tjänstemän. Det finns en samsyn om att problematiken är betydligt större. Hela tillstånds – och dispenssystemet medför stora logistiska och miljömässiga problem hos företagen, utan att […]